Entreprenad

Entreprenad

Vi utför en rad olika entreprenad arbeten med våra maskiner. Allt från husgrunder för villor och garage till avloppsanläggningar och vatten läckor.

Plintsättning för kommande husbygge

 

Här anläggs det en salamander damm i Lanna.

 

Kommunerna börjar nu ställa allt högre krav på vilken typ av avloppsanläggning du som fastighets ägare har.

Behöver du se över din?

Vi kan hjälpa dig med konsultation, handlingar till kommunen,utförandet och material efter offert. Och naturligtvis ett stort kunnande inom området.

 

Uppdragen som kommer in till TS är av skiftande karaktär. Här hjälper vi Lekebergs kommun med att gräva uppsamlings dammar för det förorenade vattnet som rann ut i Lillån

TS Lantbruk & Fastighets service HB

Sveagatan 2, 71631 Fjugesta.

0585-10666

Tomas 070-5855289, Sören 070-070-3250129

tsfa@telia.com